BACALAUREAT 2012

                               CALENDARUL examenului de bacalaureat – 2012

Sesiunea iunie-iulie 2012
28 – 30 mai 2012 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
1 iunie 2012 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
11 – 13 iunie 2012 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română – proba A
13 – 15 iunie 2012 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
18 – 22 iunie 2012 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 – 27 iunie 2012 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională – proba C
2 iulie 2012 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
3 iulie 2012 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
4 iulie 2012 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
6 iulie 2012 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă
8 iulie 2012 Afişarea rezultatelor
9 iulie 2012 Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 – 12:00)
10 -12 iulie 2012 Rezolvarea contestaţiilor
13 iulie 2012 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2012
16 – 20 iulie 2012 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
20-21 august 2012 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română – proba A
20-22 august 2012 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba maternă – proba B
21 -22 august 2012 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională – proba C
23 – 24 august 2012 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
27 august 2012 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
28 august 2012 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
29 august 2012 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
31 august 2012 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă
2 septembrie 2012 Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea
contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
3-4 septembrie 2012 Rezolvarea contestaţiilor
5 septembrie 2012 Afişarea rezultatelor finale

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes
FIB
Certificat Web