Studenţii şi elevii luptă împreună…

Considerând că educația reprezintă un drept natural, ce trebuie perceput ca o responsabilitate şi un bun public, care trebuie să rămână, prin efortul comun al actorilor implicații, o reală prioritate națională şi să se reflecte în politicile educaționale şi finanțarea aferentă acestui domeniu, studenții şi elevii au decis să se alăture în lupta pentru respectarea drepturilor lor.

Consiliul Național al Elevilor (CNE) și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) au încheiat duminică, 1 aprilie 2012, în cadrul Adunării Generale CNE, organizată cu prilejul lansării proiectului “CNE – factor al democratismului educaţional”, un protocol de colaborare. Acesta creează contextul punerii în comun a resurselor informaţionale ale celor două structuri, susținerii reciproce şi promovarii aceloraşi principii, valori şi poziții pe domeniile de interes comun, în favoarea creşterii impactului acțiunilor de reprezentare ale celor două structuri în rândul elevilor şi, deopotrivă a studenţilor.

În baza acestui protocol, ANOSR şi CNE urmează să iniţieze şi să dezvolte proiecte în colaborare, să dezbată împreună şi să se consulte reciproc pe temele de interes comun, elaborând în final poziţii comune pe marginea lor sau susţinându-se reciproc, în măsura în care acestea vin în beneficiul celor pe care îi reprezintă. Astfel, vor colabora pentru dezvoltarea sistemului educaţional din România precum şi pentru asigurarea continuităţii în mişcarea de reprezentare şi a coerenţei politicilor educaţionale promovate de ambele părţi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes
FIB
Certificat Web