2 Februarie Ziua Mondiala a zonelor umede

Ca în fiecare an, pe 2 februarie, Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău, a întreprins, şi de această dată, acţiuni cu scopul de a conştientiza elevii cu privire la necesitatea gospodăririi eficiente a resurselor pământului şi asumarea răspunderii pentru menţinerea calităţii mediului în zonele umede.

Celebrarea de azi a “Zilei Mondiale a Zonelor Umede” continuă şirul activităţilor de educaţie ecologică început mai intens acum doi ani, prin implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în proiectul internaţional ECO-ŞCOALA derulat la nivel de parteneriat cu Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Comisia UNESCO pentru România şi coordonat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie. Aceasta este cea de-a treia acţiune ce se desfăşoară pe anul în curs pe o temă cu specific ecologic.

Numărul mare de elevi prezenţi la această sesiune de comunicate ştiinţifice, materialele pregătite sub îndrumarea unor profesori ai colegiului şi prezentate în plen, în prezenţa unui public numeros format din profesori şi elevi de la mai multe clase, demonstrează că activităţile pe tematici ecologice îşi ating obiectivele propuse. Elevii au înţeles semnificaţia evenimentului, a temei propuse şi mesajul transmis prin informaţiile prezentate, au fost atenţi la problematicile zonelor umede şi necesitatea reabilitării acestor habitate naturale umede şi a conservării biodiversităţii de plante şi animale de mare importanţă pentru întregul nostru ecosistem, de asemenea ei şi-au însuşit conceptele, funcţiile şi valorile inestimabile generate de mediul înconjurător şi implicit beneficiile aduse de acestea.

Programul activităţii a debutat cu prelegerea susţinută de prof. Virgil Vatră, iniţiatorul proiectului Eco-şcoala, şi a constat în vizionarea unor filmuleţe şi prezentări PowerPoint atractive, foarte bine documentate şi structurate despre diverse zone umede din lume şi expuse empatic de către elevii: Claudiu Eduard Roca şi George Cristian Popoeag – clasa a XII-a B (AMAZONUL) – prof. îndrumător Aurica Şchiopu; Mihaela Popa şi Maria Căciulă – clasa a XII-a A (DELTA DUNĂRII) – prof. îndrumător Daniela Vrînceanu; Dragoş Bighiu şi Paula Terinte – clasa a XI-a C (DELTA GANGELUI) – prof. îndrumător Lidia Balan; Adrian Alexandrescu şi Andrei Vlasie – clasa a IX-a B (FLUVIUL MISSISSIPPI) – prof. îndrumător Ana-Maria Mazăre; Loredana Romedea şi Ramona Măriuţ – clasa a IX-a L (DELTA VOLGĂI) – prof. îndrumător Cristina Radu; Larisa Anton şi Bianca Titianu – clasa a IX-a N (FLUVIUL CONGO) – prof. îndrumător Alina Paraschiv; Vanessa Filip şi Delia Ambăruşi – clasa a XII-a J (INSULELE DIN INDONEZIA) – prof. îndrumător Mihaela Jăleanu.

Pe parcursul derulării activităţii, elevii au fost foarte receptivi şi şi-au manifestat convingerea că mediul înconjurător, în acest caz, habitatele umede, sunt într-o relaţie de interdependenţă cu omul, că ele constituie resurse importante de mare valoare ecologică, economică, naturală, ştiinţifică şi recreativă, a căror dispariţie ar fi ireparabilă.

Coordonatorul activităţii de astăzi, laborant – ing. Daniela Andronic, a creat încă de la intrarea participanţilor în sala de amfiteatru o atmosferă relaxantă, destinsă asigurându-le acestora un climat vizual şi auditiv plăcut proiectând imagini şi difuzând muzică pe tema zilei, a conceput grafic şi tehnoredactat diplome de participare pentru a recompensa eforturile elevilor şi a lansat invitaţia către elevii şi cadrele didactice prezente, să participe şi la viitoarele acţiuni ecologice şi să promoveze în continuare, în comunităţile lor, conceptul privitor la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin conservarea şi protejarea tuturor mediilor de viaţă naturale, inclusiv a habitatelor umede.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes
FIB
Certificat Web