“You are the Leader of Tomorrow”

Afis a4 apvAsociatia Tholus, anunță lansarea oficială a proiectului “You are the Leader of Tomorrow”, finanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, în cadrul acțiunii KA1 – mobilități ale tinerilor, cu suma de 23,184.00 euro.

Proiectul se va implementa în perioada 01.03.2016– 31.12.2016în comunitățile celor șapte promotori din Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Lituania, Spania, Turcia și România, iar activitățile se vor derula în Statiunea Slanic Moldova, România, astfel:

– Vizita de Planificare în Avans: 20 – 21 iunie 2016 – cu participarea a 14 persoane;

– Schimb de tineri: 21 august – 1 septembrie 2016.

Grupul de participanți în cadrul proiectului este format din șase participanți din fiecare țară parteneră cu vârste cuprinse între 18 și 30 ani (grup vulnerabil), insoțiți de câte un lider de grup/promotor. În grupul de 42 de tineri se vor selecta 28 participanți (4/promotor), care se confruntă cu posibilități reduse economice și sociale.

Proiectul „You are the leader of tomorrow!” îşi propune următoarele obiective:

  1. creşterea nivelului de cunoştinţe despre leadership
  2. creşterea competenţelor cheie legate de comunicare într-o limbă străină
  3. creşterea stimei de sine şi a dezvoltării personale

Obiectivele acestui proiect sunt în concordanță cu obiectivele și prioritățile Erasmus+ și urmăresc să contribuie la dezvoltarea tinerilor în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Pentru mai multe informații puteți vizia site-ul www.weerasmu.eu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes
FIB
Certificat Web