SIMPOZION – CONCURS INTERNAŢIONAL KARPESTET KULTURA

KarpestetKultura-LOGO-FUNDAL-ALB

 

SIMPOZION-CONCURS INTERNAŢIONAL

KARPESTET KULTURA

EDIŢIA I
NOIEMBRIE 2015

PROIECT FINANŢAT DE CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU ŞI  ASOCIAŢIA KARPEN 2010

ORGANIZATOR:
Asociaţia Karpen 2010

COORDONATOR PROIECT:
DIR., PROF. EMANOIL REMUS CAZACU
ECHIPA DE ORGANIZARE:
PROF. SIMONA LĂCĂTUȘU
PROF. IOANA BERECZKI
PROF. ALINA PARASCHIV
ING. ALINA FILIMON
INFORMATICIAN GABRIEL NĂSTASĂ
ING. SIST. RADU ISAIC
M. INSTR. PAUL CUCU
ING. DANIELA ANDRONIC

COLABORATORI:

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU – KARPEN” BACĂU
COLEGIUL MONDOSTUD-ART CHIŞINĂU
CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR de la COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU – KARPEN” BACĂU

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A SIMPOZIONULUI-CONCURS INTERNAŢIONAL
KARPESTET KULTURA
Ediţia I – noiembrie 2015

Argument
Este bine ştiut că nivelul de civilizaţie este dat de gradul de cultură şi educaţie. Însă, din păcate, de multe ori se constată că, pe măsură ce nivelul de tehnologizare creşte, nivelul de cultură şi, respectiv, civilizaţie scade. În plus, lipsa conştiinţei valorii intrinseci provenite din conştientizarea nevoii de a crea plus-valoare la fondul cultural existent se acutizează.
Pe de altă parte, transformările produse în societatea românească în ultimii ani generează necesitatea educării tinerilor nu doar în plan intelectual, moral, religios, ci şi în plan estetic.
Rolul educaţiei estetice în şcoală este acela de a asigura posibilitatea elevului de a trece de la starea de contemplare pasivă sau indiferenţă la acţiuni de stimulare a capacităţilor creatoare şi de implicare a acestuia în realizarea idealului estetic. Educaţia prin intermediul artelor solicită de la elevi, în afară de calităţi intelectuale, etice, morale etc. şi calităţi estetice, prin care aceştia apreciază obiectele și fenomenele din jurul lor pe baza unor valori fundamentale, cum sunt: binele, adevărul, frumosul. Elevul poate avea acces la valoare, mai ales la cea estetică, dacă se implică în activitate, dacă manifestă preferinţă pentru a învăţa, a acumula experienţă şi a acţiona în funcţie de aceasta.

Scopul proiectului
Scopul proiectului este dezvoltarea nevoii de cunoaştere, conservare şi dezvoltare a patrimoniului cultural şi a culturii şi civilizaţiei regionale şi naţionale prin formarea (rafinarea) gustului estetic şi crearea de facilităţi pentru creşterea consumului cultural în rândul tinerilor.
Acest proiect se adresează beneficiarilor direcţi, elevi şi cadre didactice din ÎPT, în special din domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc din ţară şi Republica Moldova, elevi ai liceelor de artă și nu numai, dar şi beneficiarilor indirecţi, comunitatea locală şi agenţi economici de profil.
Simpozionul va constitui un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea experienţei curriculare şi extracurriculare a elevilor şi a cadrelor didactice, precum şi pentru identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase.

Descrierea grupului ţintă căruia se adresează proiectul:
Grup-ţintă: elevi şi profesori din învăţământul profesional şi tehnic, elevi şi profesori ai liceelor de artă, elevi şi profesori ai Colegiului MondostudArt Chişinău
•Beneficiari direcți:
– aproximativ 150 de elevi și cadre didactice din ÎPT, în special din domeniul Estetica și igiena corpului omenesc din țară și Republica Moldova, elevi ai liceelor de artă
•Beneficiari indirecți:
-comunitatea locală, părinții elevilor
-30 agenți economici de profil

Activitățile din cadrul proiectului
– august – septembrie 2015 – organizare şi diseminare a informațiilor legate de activităţile proiectului;
– septembrie – noiembrie 2015 – înscrierea participanților (termen de trimitere/înscriere lucrări: 05.11.2015);
– 11-13 noiembrie 2015 – desfășurarea lucrărilor din cadrul simpozionului-concurs;
– noiembrie – decembrie 2015 – diseminarea rezultatelor, finalizarea broșurii simpozionului, evaluarea proiectului.

ACTIVITĂŢI ȘI PROGRAM:
1. Concurs internațional de grafică, desen și fotografie – O istorie a eternului feminin – elevi
– Lansare: octombrie 2015;
– Derulare: participanții vor trimite lucrările (colet) la adresa Colegiului Tehnic de Comunicații ,,Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău – str. Mioriței, nr. 76 bis., Bacău; detaliile sunt cuprinse în prezentul regulament;
– Data limită de prezentare a coletelor la adresă: 5 noiembrie 2015;
– Se va realiza o expoziție de fotografie/desen în ziua desfășurării simpozionului și vor fi postate pe site-ul colegiului lucrările premiate.
2. Concurs internațional de eseuri – Frumusețea, brand de țară – elevi
– Lansare: octombrie 2015;
– Derulare: participanții vor trimite lucrările în format electronic la adresa de e-mail simpozion@ctcnvk.ro (maximum 2 pagini, Times New Roman, dimensiune font 12, spațiere 1,5 rânduri); detaliile sunt cuprinse în prezentul regulament;
– Data limită: 5 noiembrie 2015.
3. Simpozion internațional KARPESTET KULTURA (11 -13 noiembrie 2015)
Activități:
a)Festivitatea de deschidere – miercuri, 11 noiembrie 2015, ora 12.00

b)Sesiune de referate și comunicări pentru elevi și pentru profesori – miercuri, 11 noiembrie 2015, ora 13.00

Secțiunea I: Trend și inovație în domeniul înfrumusețării – pentru elevii și profesorii din domeniul Estetica și igiena corpului omenesc – A14 – elevi și A15 – profesori

Secțiunea II: Dezvoltarea simțului estetic la elevi – A16 – elevi și A17 – profesori
Lucrările vor face referire la cele mai noi realizări sau experiențe educaționale din domeniul tematicii abordate. Fiecare lucrare va avea un singur autor. Referatele vor fi trimise pe adresa simpozion@ctcnvk.ro până la data de 5.11.2015. Toate lucrările acceptate pentru participare la simpozion vor fi publicate sub formă de broșură cu ISBN. Fiecare prezentare se va încadra în 10 minute. Vor fi jurizate și referatele celor care nu vor putea participa la prezentare. Detaliile sunt cuprinse în prezentul regulament.

Secțiunea III: Master-class (demonstrații) susținute de specialiști în domeniul Estetica și igiena corpului omenesc, miercuri, 11 noiembrie 2015, ora 13.00: Cosmetologie – L5, Manichiură tehnică – L3, Machiaj – L6

c)Concurs internațional de coafură – joi, 12 noiembrie, ora 10.00

Secțiunea I: Coafuri de seară – 2 elevi pentru fiecare liceu participant – L3
Secțiunea II: Istoria coafurii – 2 elevi pentru fiecare liceu participant – L5
Observație: fiecare participant la secțiunea II a concursului va avea de executat una dintre următoarele teme, stabilită prin tragere la sorți: Antichitatea (Grecia, Roma, Egipt), Evul Mediu, Renașterea, Coafurile baroce și rococo, Coafurile secolului al XX-lea, Coafuri tradiționale românești
d)Parada coafurilor – joi, 12 noiembrie 2015, ora 14.00
e)Premiere concurs internațional de coafură – joi, 12 noiembrie, ora 15.00
f)Premiere concurs internațional de grafică, desen și fotografie – O istorie a eternului feminin- elevi – pentru participanții direcți
g)Premiere concurs internațional de eseuri – Frumusețea, brand de țară- elevi – pentru participanții direcți

REGULAMENT DE PARTICIPARE (CONDIȚII GENERALE):

Pentru elevi:
– Participarea elevilor este gratuită.
– Participarea elevilor poate fi directă sau indirectă, cu specificare în fișa de înscriere.
– Elevii care participă direct la lucrările simpozionului vor fi însoțiți de profesorul coordonator.

Pentru profesori:
– Participarea profesorilor este gratuită.
– La sesiunea de referate şi comunicări, se pot înscrie cu lucrări profesori din învățământul preuniversitar.
– Conținutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, respectând tematica propusă.
– Un cadru didactic poate participa cu o singură lucrare științifică, însă poate coordona mai multe lucrări ale elevilor.

– Se vor acorda premii şi diplome la fiecare dintre secțiunile simpozionului, atât la concursuri, cât și la sesiunea de referate și comunicări. Toate cadrele didactice şi elevii înscriși vor primi diplome de participare.
– Profesorii şi elevii participanți vor primi mapa simpozionului, diplomele, şi CD-ul simpozionului.
– Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a respinge participarea la concurs a lucrărilor care nu corespund cerințelor enunțate în prezentul regulament.

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:
– Lucrările elevilor, ale cadrelor didactice (eseuri și referate), precum și documentele de înscriere (fișa de înscriere, copie după buletinul participantului și al profesorului coordonator), semnate și scanate, vor fi transmise prin e-mail la adresa simpozion@ctcnvk.ro, până la data de 05.11.2015.
– Fotografiile şi desenele înscrise în concurs vor fi trimise prin poștă, la adresa: Colegiul Tehnic de Comunicații ,,Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău – str. Mioriței, nr. 76 bis., Bacău, cu mențiunea pe plic ,,Pentru simpozionul KARPESTET KULTURA”. Termenul de trimitere este 05.11.2015, data poștei. Plicurile pot fi depuse și direct la secretariatul colegiului de la adresa menționată mai sus.

CERINŢE PRIVIND REALIZAREA LUCRĂRILOR:

1. Concurs internațional de grafică, desen și fotografie – O istorie a eternului feminin – elevi
– Fotografiile vor fi originale, nemodificate şi vor fi realizate de elevi;
– vor fi descalificate fotografiile copiate din diferite surse;
– Fotografiile vor fi clare, de calitate, vor avea un titlu şi vor fi reprezentative pentru tema propusă;
– Fotografiile vor fi imprimate pe hârtie fotografică, format 15 x 20;
– Fiecare fotografie va fi lipită pe hârtie format A4, iar sub aceasta se vor menționa: titlul fotografiei, data şi locul realizării, numele și prenumele elevului, clasa, școala și localitatea de proveniență, profesorul coordonator.
– Desenele vor fi realizate în creion sau acuarelă, pe hârtie de desen format A4; în partea din dreapta jos vor fi menționate: titlul lucrării, numele și prenumele elevului, clasa, școala și localitatea de proveniență, profesorul coordonator.
– Un elev poate participa cu mai multe lucrări (ex. 1 desen, 1 grafică, 1 fotografie etc.).
– Un cadru didactic poate coordona mai mulți elevi.
– Fișele de înscriere vor fi însoțite de copii după cartea de identitate a participanților și a coordonatorului.

2. Concurs internațional de eseuri – Frumusețea, brand de țară – elevi
– TITLUL ESEULUI (font Times New Roman, 14 pt, bold, centrat; sub titlu se menționează numele autorului, şcoala şi localitatea de provenienţă)
– NUMELE AUTORULUI……
– ŞCOALA………..
– Lucrările vor fi redactare în Word, Times New Roman de 12 pt., cu spaţiu între rânduri de 1,5 cm, stânga – dreapta şi margini de 2 cm. La fiecare lucrare (opţional) se va ataşa fotografia autorului.
– Se acceptă lucrări în limba română şi limba engleză.
– Fiecare lucrare va avea maximum 2 pagini A 4.
– Fiecare elev poate participa cu o singură lucrare.
– Un cadru didactic poate coordona mai mulți elevi.
– Pentru referinţe şi citate, se va utiliza notaţia (1) şi se detaliază la sfârşitul eseului într-o listă, în ordinea apariţiei lor în text.
– Ex:
– Bibliografie:
– 1. Eminescu M. – Opere, vol. 1, Ed. POLIROM, 2009, pp. 72 – 75.
– Toate eseurile acceptate pentru concurs vor apărea în broşura simpozionului. Vă rugăm, atenţie la redactare: cu diacritice, fără greşeli de scriere sau ortografice etc.
– Autorii îşi asumă întreaga responsabilitatea pentru eseurile publicate.
– Eseurile prezentate fără respectarea normelor gramaticale, a cerinţelor expuse anterior, precum şi cele transmise cu întârziere vor fi descalificate.
– Eseul va fi trimis în format electronic, la adresa simpozion@ctcnvk.ro, până la data de 5 noiembrie 2015; numele fişierului va conține: numele elevului_eseu.
– fișele de înscriere vor fi însoțite de copii după cartea de identitate a participanților și a coordonatorului.

3. Sesiune de referate şi comunicări: Lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale elevilor
– Referatele vor fi redactate în Word, maximum 2 pagini A 4, margini de 2 cm, stânga-dreapta, Times New Roman, 12 pt, cu spaţiu între rânduri de 1,5 cm, cu diacritice.
– Titlul lucrării se va scrie cu font Times New Roman, 14 pt, bold, centrat; sub titlu se menționează numele autorului, şcoala şi localitatea de provenienţă.
– Se acceptă referate în limba română şi limba engleză.
– Fiecare participant poate concura cu un singur referat (excepție: un profesor poate coordona mai multe referate ale elevilor).
– La sfârşitul lucrării se va consemna, obligatoriu, bibliografia utilizată.
– Numele fişierului va conține: numele participantului_referat.
– Lucrarea se va trimite anterior sesiunii în format electronic, prin e-mail, la adresa simpozion@ctcnvk.ro, până la data de 5 noiembrie 2015.
– Lucrările vor face referire la cele mai noi realizări sau experienţe educaţionale din domeniul tematicii abordate. Fiecare lucrare va avea un singur autor. Toate lucrările acceptate pentru participare la simpozion vor fi publicate sub formă de broşură cu ISBN. Fiecare prezentare se va încadra în 10 minute.
– Fișele de înscriere vor fi însoțite de copii după cartea de identitate a participanților și a coordonatorului (pentru elevi).
Persoane de contact:
Prof. Ioana Bereczki, tel. 0745583329
Prof. Simona Lăcătuşu, tel. 0749153799
simpozion@ctcnvk.ro
Informaţii despre simpozion vor fi postate pe site-urile:
www.adolescentamedia.ro

Director, Coordonatori proiect,
Prof. Remus Cazacu prof. Remus Cazacu
prof. Simona Lăcătuşu
prof. Ioana Bereczki
ing. Alina Filimon

 

REGULAMENT 1 SIMPOZION KARPESTET KULTURA 2015-page0001

 

REGULAMENT 2 SIMPOZION KARPESTET KULTURA 2015-page0001

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes
FIB
Certificat Web