CCDG a împărţit laurii şi la Colegiul Karpen pentru acţiuni ecologice

SAM_2109

La Seminarul Naţional “Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător”, ajuns la cea de a XVI-a ediţie şi organizat la Bucureşti de către Centrul Carpato Danubian de Geoecologie(CCDG) şi desfăşurat pe 11 octombrie 2014 în Aula Magna a Universităţii “Titu Maiorescu”, au fost invitaţi specialişti şi practicieni din domeniul educaţional care să împărtăşească din experienţele lor câştigate printr-o contribuţie esenţială la dezvoltarea abilităţilor practice ale preşcolarilor, şcolarilor, adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, precum şi la dobândirea de competenţe odată cu participarea la activităţi ecologice înlesnite de implementarea programelor CCDG în unităţi şcolare ce promovează acest tip de educaţie.

 

D-na prof. dr. Cornelia Dincă, preşedinte CCDG,care a prezidat acest seminar excepţional pe tema „Interdisciplinaritatea educației pentru mediu”, şi-a exprimat dorinţa de continuarea programelor CCDG în unităţile şcolare și care, în anul ce urmează, să antreneze tot mai mulţi copii în acţiuni benefice pentru schimbarea atitudinii faţă de mediul înconjurător, cu impact şi asupra societăţii, modelându-le astfel,şi acestora,comportamentul faţă de mediu.

După ce invitatul special, Daniel Shaffer, directorul FEE (Foundation for Environmental Education – Fundaţia Mondială de Educaţie pentru Mediul Înconjurător)a rostit o alocuţiune în care a apreciat voluntariatul şi dedicarea cu care se implică copiii români, elevii şi coordonatorii lor, cadrele didactice,d-na prof. univ. dr. Maria Pătroescu, preşedinte de onoare CCDG,a scos în evidenţă importanţa abordării unei educaţii interdisciplinare, a problemelor de mediu, mai apoi reprezentantul ANPM şi-a acordat tot sprijinul pentru continuarea acestor tipuri de activităţi, iar ECOTIC şi-a fost prezentat campania de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE).

Au urmat o serie de alte speech-uri susţinute de către diverşi participanţi care şi-au exprimat opinia cu privire la acţiunile pe care le-au întreprins în vederea formării unei conştiinţe a tinerilor pentru un mediu mai sănătos, mai curat, pentru o educaţie durabilă şi sustenabilă.Prof. Gheorghe Liviu Hatnean de la Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi”-Rădăuţi, a împărtăşit din experienţa pe care au acumult-o tinerii reporteri pentru mediu, adunați într-un workshop în Cipru,câştigători ai concursurilor ecologice naţionale din diverse ţări ale lumii (Franţa, Portugalia, Malta, Muntenegru, Noua Zeelandă)acolo unde s-a aflat şi eleva Solomon Mihaela de la Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen”-Bacău, ca şi câştigătoare a premiului I internațional la concursul “Litter less”, și unde s-a observatpreocuparea şi interesul acestor tinerifaţă de sănătatea mediului înconjurător.

Printre cei 550 de invitaţidin întreaga ţară s-au aflat reprezentanți ai școlilor, cadrele didactice ce s-au remarcat pe parcursul anului școlar 2013-2014 prin derularea unor activități menite să responsabilizeze elevii față de problemele actuale și acute de mediu, încercândprin acestea să le atragă atenția asupra lor prin observare, analiză, înțelegere și care să ledezvolte interesul și conștiințaprin implicarea directă in acțiuni voluntare ecologice. Astfel că, în cadrul seminarului au fost acordate premii, diplome, trofee, steaguri și distincții școlilor, elevilor și cadrelor didactice cele mai active șicare au desfășurat programe și proiecte de educație având ca obiective schimbarea mentalității, comportamentului și atitudinii oamenilor față de mediul înconjurător. Așadar, în Aula Magna s-a aflat şi d-na ing. Andronic Daniela, de la Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău, ce a urcat pe podium pentru a primidistincția și recunoașterea de coordonator a activității celei care a luat premiul I internațional la concursul “Litter Less” la secțiunea articole de investigație a unei probleme de

mediu – eleva de 17 ani, MihaelaSolomon.Prin acest premiu imaginea colegiului pe care îl reprezintă și prestigiul acestuia a crescut pe plan local, naționalși internațional.De asemenea, d-na Andronic a primit și alte premii în numele elevilor pe care i-a coordonat la concursuri naționale: premiul II – eleva Solomon Mihaela și premiul III – Iancu Gabriel, secțiunea articole 15-18 ani; mențiune – Iancu Gabriel, secțiunea fotografiila concursul YRE (Young Reporters for environment); premiul I – Mihaela Solomon, mențiune – Gabriel Iancu, secțiunea articole la concursul “Litter Less”.

Echipa ECO-Școala de profesori ai aceluiași colegiu și coordonatorul acestui program mondial, d-ul prof. Virgil Vatră, susținut și de d-ul director Emanoil Remus Cazacu care a facilitat și sprijinit desfășurarea tuturor activităților ecologice, au primit, în urma reevaluării, trofeul și distincția de școală ecologică, mult meritată întrucât prin efort și susținere globală la nivelul școlii din partea profesorilor, elevilor și părinții acestora s-a reușit realizarea unor obiective precum plantarea unor arbori în arealul școlii, colectarea unei mari cantități de maculatură, schimbarea mentalității cu privire la selectarea deșeurilor, raționalizarea consumului de apă, de energie electrică, reciclarea diverselor materiale, etc.

Onorați că fac parte din marea familie ECO, participarea Colegiului Karpen la seminare naționale demonstrează că educația oferită elevilor acestei școli îi pregătește pe aceștia pentru a trăi într-un mediu mai curat și mai sănătos, le modelează comportamentul față de mediul înconjurător, le indică un mod de viață prietenos și responsabil față de mediul natural și cel construit.

Perseverența și implicarea poate schimba în bine lumea în care trăim.

Autor : Ing. Daniela Andronic

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes
FIB
Certificat Web