Scriitorii – oaspeţi distinşi ai Colegiului N.V.Karpen

IMG_4999Sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean, în colaborare cu Fundaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov”, a fost organizată şi în Colegiul nostru a XII-a ediţie a Festivalului Concurs Internaţional de Creaţie Literară „Avangarda XXII”.

Această activitate s-a desfăşurat vineri, 27 septembrie 2013, la ora 11, în Amfiteatru şi a reprezentat o clipă de emoţie şi de comunicare aleasă între două generaţii: cea a scriitorilor şi cea a învăţăceilor, „boboci” în clasa a IX-a.

Au participat scriitorii Simona-Grazia Dima (poet, critic literar, redactor al revistei Academiei Române), Dan Bogdan Hanu (poet şi critic literar, prof. univ. dr. la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi) şi Petru Colăcel (critic literar din Comăneşti), alături de profesorii de limba şi literatura română şi elevi ai claselor a IX-a din Colegiu.

Începutul i-a aparţinut lui Sebastian Roman, absolvent în acest an al Colegiului, care a susţinut un scurt moment artistic, cu piese muzicale inspirate din poeziile lui George Bacovia. După o scurtă prezentare a activităţii culturale pe care o desfăşoară, distinşii invitaţi au intrat în jocul întrebărilor lansate de către elevii prezenţi la activitate. Ei s-au lansat în diverse consideraţii şi opinii mai mult sau mai puţin subiective despre rolul şi destinul culturii şi al scriitorului într-o lume contemporană din ce în ce mai lipsită de valori şi repere de substanţă. S-au remarcat prin curajul şi priceperea de a pune întrebări mai ales elevii Cociorvă Georgiana, Gheorghe Adelina şi Lovin Paul (din clasa a IX-a G), ei dorind să ştie mai multe lucruri despre motivaţiile artei scriitoriceşti, rolul cărţilor în formarea unui tânăr, dar şi despre relaţia dintre literatură şi cinematografie. Ei i-au provocat pe oaspeţi să-şi deschidă inima, să destăinuie câte ceva din bogăţia lor lăuntrică şi să insufle căldura deschiderii către frumos, către cultură.

Concluzia activităţii a fost necesitatea păstrării valorilor binelui, frumosului şi adevărului în mijlocul unei societăţi mercantile, preocupată mai ales de interese materiale. Tinerii sunt datori să ia atitudine, atât în şcoală cât şi în afara ei, contra curentului non-valorilor, contribuind astfel la crearea unui societăţi durabile, care pune preţ pe cultură.

Prof. Mihai ARDEI

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes
FIB
Certificat Web