OFERTA EDUCATIONALA 2013 – 2014 pt Colegiul N.V.Karpen


 

Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu–Karpen” Bacău are ca obiectiv general asigurarea calităţii procesului educaţional, vizând o pregătire intelectuală corespunzătoare şi o educaţie moral-civică în spiritul noilor idealuri europene, ceea ce favorizează, astfel, o raportare corectă la valorile şi responsabilităţile societăţii actuale. Întreaga formare umană, culturală, spirituală şi tehnică tinde să urmărească sensibilizarea tinerilor în dobândirea virtuţilor umane, intelectuale şi spirituale.

Iți prezentăm cateva motive pentru a întelege de ce Colegiul Tehnic de Comunicatți “Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău este o alternativă potrivită pentru tine:

  • Diversitate – 5 domenii de pregătire profesională (electronică-automatizări, electric, economic, estetica și igiena corpului omenesc, turism și alimentație), specializarea științe sociale din cadrul filierei teoretice, profil umanist. 2 forme de învățământ- zi și frecvență redusă, posibilitatea continuării studiilor la școala profesională, stagii de pregătire practică, școala postliceală sau cursuri de formare adulți.
  • Dotări de excepție (25 cabinete, laboratoare și ateliere specializate și 20 de săli de clasă dotate cu mijloace de învățământ la standarde europene- calculatoare conectate la internet, videoproiectoare și sisteme audio)
  • Personal didactic super-pregătit – 72 de cadre didactice calificate din care un doctor în filologie, 36 de profesori cu gradul I și 16 profesori cu gradul didactic
  • Cursuri într-un singur schimb, în intervalul 8.00-14.00, cu program remedial și de consultații gratuite după-amiaza
  • Condiții excelente de cazare în cămin și posibilitatea servirii mesei într-o cantină modernă
  • Acces facil la mijloacele de transport rutier și feroviar
  • Posibilitatea obținerii certificatelor gratuite de CISCO IT Essentials I si CISCO CCNA I și II, certificatul ECDL, permisul european de conducere a calculatorului
  • Obținerea permisului de conducere auto, categoria B, la finele liceului
  • Șanse multiple de dezvoltare a abilităților culturale și tehnice prin înscrierea la cercurile și cluburile școlii
  • Existența parteneriatelor viabile cu agenții economici din zonă (oportunități reale de angajare la absolvire)

 

Mai multe delatii poti gasi si pe site-ul Colegiului N.V.Karpen – www.ctcnvk.ro

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes
FIB
Certificat Web